من صدائی دارم اندکی گوش نواز
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ بهمن ،۱۳۸٧  

 

 

اگراز گوش به هوشت راهی است

من صدائی دارم

اندکی گوش نواز .

من اذان می گویم

که توبیدار شوی .

و از آن می  گویم

که تو را خوش باشد

به کلامی که در آن مستی نیست ,

نه سخنهای فریبندۀ شاد .

همه حرف من از تلخی هاست .

و حقیقت تلخ است ,

چاره ای نیست به جز خوردن آن ,

که بر این درد بزرگ

داروئی نیست دگر .    

 


کلمات کلیدی: گوش هوش ،اذان ،حقیقت تلخ