پنجره را باز کن

پنجره را باز کن

با همان حنجره زخمی

فریاد بزن:

"عشق می ورزیم

مهربانی می خریم

آرامش می خواهیم

آزادی می گیریم"

و فراموش نکن

اینجا  هنوز کربلاست

و از هر طرف

تیرهای سه شعبه

گلوهای تشنه را

نشانه رفته اند

/ 0 نظر / 44 بازدید