حال امروز ما از زبان لسان الغیب

گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت :

 

یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت

مخدوم بی عنایت را بخوانید خادم خائن

 

گوئی ولی شناسان رفتند ازین ولایت

 

لاجرم :

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

 

خطاب به هموطن  جامانده !! : 

جانا روا نباشد خونریز را حمایت

زنهار ازین بیابان وین راه بی نهایت

 

یا صاحب الزمان :

از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت

 

/ 0 نظر / 10 بازدید