و خود دوست کجاست ؟

خانۀ دوست کجاست ؟

خانۀ دشمن کو؟

خانۀ دوست ویرانکده ایست

زیر کاخ دشمن

زیر پای دشمن

و خود دوست کجاست ؟

خود او در بند است

زن و فرزندش در تنگستان

در خرابستان

ماتمکده ای ، نام،  ورا میهن

و رفیقانش در کاخ

حاجب سلطانند

یا بسا در زندان ، شلاق بدست

دوست سابق خود را

به ره راست فرا می خوانند

 

/ 0 نظر / 16 بازدید