محله نظامیه ، محله اختیاریه

 

 

نظامیه

کوچه ها تنگ و تاریک و بن بست

دزد و داروغه داده بهم دست

آسمانش سیاه و زمین سرخ

این محله خدایا کجا هست

چون جهنم عذاب آور و سخت

بهر خلق فقیر و فرودست

یا بهشتی که در خواب شیرین

اغنیا دامن آلوده تردست

زندگی مرگ تدریجی خلق

گیج و گنگ و سراسیمه و مست

غصه و درد و فقر و فلاکت

زور و تزویر اینجا روانست

نام اینجا نظامیه کردند

شحنه و رهزن و حاکم پست

زین محله برون آی و بنگر

در حهان راه بهتر بسی هست

 

اختیاریه

این محله چه آرام و زیباست

کوچه ها پهن و باز و مصفاست

آسمان آبی و سرزمین سبز

دلگشا با نسیمی فرحزاست

مهر و عشق و محبت فراوان

شادی از روی مردم هویداست

اصل آزادی و داد ورزی

سرخط و فکر حاکم در اینجاست

اختیاریه، اینجا بهشت است

راه بهروزیت سوی فرداست

 

 

 

 

 

  

 

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
آرام

سال نو مبارک سال جدید برات سالی توام باشادی وسلامت و موفقیت باشه. به منم دوست خوبت سربزنی