هر لحظه ممکن است که ما را صدا کنند

هر لحظه ممکن است که ما را صدا کنند

بی اذن و گفتگو، ز عزیزان جدا کنند

از این سراچه ای که بدان خو گرفته ایم

بی تخت و رخت، راهیِ دار البقا کنند

باور کنید خانۀ دنیا اجاره ایست

خوش مردمی که خانۀ عقبی  بنا کنند

باور کنید زندگی اینجا تمام نیست

تا هر که هر چه کرد به دنیا ، رها کنند

این ساختار محکم و این نظم بی بدیل

هرگز به صُدفه نیست  اگر ادعا کنند

وقتی خداست ناظم عالم ،مپیچ سر

از حکم حق ،که شمس و شجر اقتدا کنند


به مناسبت بیماری سختی که با آن در گیرم


 
/ 0 نظر / 11 بازدید