اتوبوسی بنام هوس

 

اتوبوسی بنام هوس

در جادۀ سقوط ،

به تندی ، قیقاج میرود .

راننده اش به عالم افیون است .

یک عده سرنشین ، همه سرخوش

به بادۀ قدرت و حماقت 

عربده می کشند و به بیرون

تیراندازی میکنند .

برخی برای کمک نزدیک می شوند

 اما به خاک و خون می غلطند .

آنها که مدت ها پیش ، به سلامت

از اتوبوس پیاده شده اند ،

از دور این آئینۀ عبرت را می بینند

و از شادی هورا می کشند .

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید