چون قارچ های سمی کاخ ها و کوخ ها

بادی نمی وزد

ابری در آسمان پیدا نمی شود

بارانی نمی بارد

کتاب تاریخ سال هاست ورق نخورده است

ساعت زمان بر روی این صفحۀ سیاه از کار افتاده

آرزو های ما ،در صندوق خانۀ دل ، خاک می خورد

شراب که هیچ

حتی خاطرۀ سراب هم از ذهن ما پاک شده

چون قارچ های سمی

همه جا روییده

کاخ ها و کوخ ها

وه چه دیر شد آن زلزلۀ موعود

تا آن روز فرخنده ، پاینده باد میهن/ 0 نظر / 13 بازدید