شهر خراب بی هویت

خطاب به سید المرسلین (ص)

 

این شهر بی اخلاق، با دین تو چون کرد           

دریای عشق و رحمتت را  پر ز خون کرد         

تندیس های مهربانت را که در ذهن

می ساختم، جمله شکست و سرنگون کرد  

بعثت که فرمودی برای خلق نیک است

در کار، این خلق حسن را واژگون کرد   

سفیانیان  را بر فراز منبرت برد

حق باوران را این چنین خرد و زبون کرد

شهر از خوارج پر نمود  و بال و پر داد

تا دین  بی افراط  ، پامال جنون کرد

سیمای دینِ رحمتا للعالمین را

پیش جهان ،بی اعتبار و بس زبون کرد

نفرین به این شهر خراب بی هویت

کز حلقۀ احمد خلایق را برون کرد

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید