همان شبان هموست گرگ

که گفته است که دشمن ز پیش می آید ؟

تمام درد من و تو ز خویش می آید

ز پشت پنجره برگرد , خنجر از پشت است

همانکه دوست نماید بروی تو مشت است

همان شبان که ترا بیم دشمنان داده

هموست گرگ , که در جمع ما بیافتاده

همان که آتش بیداد را فروزان کرد

همان که غارت دار و ندار ایران کرد

همو که رهبری جانیان خون را داشت

همو که سلسلۀ  لشکر جنون را داشت

همو به هیئت پیغمبران , منافق بود

ادای صدق درآورد و غیر صادق بود

ببین که خصم تو در خانه ات چه ها کرده

لباس خویش به تن کرده  فتنه ها کرده

ز پشت پنجره بازآ , که خانه می سوزد

کهن درخت و نهال و جوانه می سوزد

به دست کوردلان , جانیان , ستمکاران

چراغ ِ در ره باد است کشور ایران

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید