از خزان بیم و امید تا بهار آزادی

 

 

  

هموطن ای کاش می توانستم کاری کنم تا

در بهار آزادی

گل لبخند برلبانت بنشیند

برق شوق در چشمانت بدرخشد

سرت همواره سر خوش باشد

و دلت  جاودانه سبز و مهربان باشد


اما کنون در خزان بیم و امید

 بیائید دندان های اراده را بهم فشریم

و نگاه نفرت را به دشمن اندازیم

سرمان را برای مبارزۀ نهائی پر شور

و دلمان را به امید پیروزی گرم کنیم

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید