پهلوان مرده را عشق است

پهلوانان مرده را عشق است

زندۀ سر سپرده را عشق است

مرگ باید به حق پرستان گفت

باطلِ خورده، برده را عشق است

ضعفای فضول سرکوبند

قَویِ روی گُردِه را عشق است

سپهِ ظلم اگر کند سرکوب

مردم عور و ژنده را، عشق است

نان خشکیده را به دور انداز

اسکناس شمرده را عشق است

الغرض کوفت کن فسنجان را

ما و این نیم خورده را عشق است

 

 

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید