بریده باد دست بولهب ها

بریده بادا  دستی

که بولهب وار است

"تبت یدا ابی لهب وتب ،

مااغنی عنه ماله و ماکسب "

دستی که بُرد

دستی  که جمع کرد

به یغما

هرآنچه بود

دستی حریص

چون اژدها

دستی که بی نیاز نخواهد شد

"سیصلی نارا ذات لهب"

بی شک در آتش است جایش

دستش بریده باد

اگر امتداد آن

در کربلای ما

در روز واقعه

"کل ارض کربلا

کل یوم عاشورا"

برهر یک از حسینیان زمان

قصد جان کََُند

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید