محمد (ص) یک امشب گره از جبین بگشا

محمد  , ای پیام آور نور و رحمت

 

فرخنده باد زاد روزت ،

 

 یک امشب دردهایت را فراموش کن ،

 

و گره از جبین بگشای .

 

اندکی آن تبسم زیبا را بر چهره ملیحت بنشان

 

غمگین مباش بر غصب عمامه و ردای خویش

 

غمگین مباش بر غصب منبر و مسجد  خویش

 

بر سرنوشت امت خود مویه می کنی , می دانم

 

ای تنهای تمام زمانها , میان امت بی ایمان

 

آن امتی که سخت به بیراهه رفته اند

 

آنها که در غبار زر و زور و تزویر

 

چهره راستین ترا باز نمی شناسند

 

شاید آنها را چندان گناهی  نباشد .

 

اهریمنان  فسونگر که   ناروا

 

 خودرا میراث دار تو می دانند

 

آتش فتنه  را

 

از سقیفه  بنی ساعده تا امروز

 

به پاسداری نشسته اند ,

 

اما غمگین مباش

 

ما اهل مکه نیستیم که ترا تنها بگذاریم

 

ما اهل مدینه نیستیم که  فاطمه ات را تنها بگذاریم

 

ما اهل کوفه نیستیم که  علی وحسینت را تنها بگذاریم

 

می دانم دلتنگ دیر آمدن مهدی هستی

 

شاید فرج نزدیک باشد

 

 ای مهربان , غمگین مباش ,

 

آسمانی شدنت و روشن شدن چراغ هدایت

 

بر ما زمینیان مبارک

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید