بهار عربی و بهار عجمی

بهار را همه سمبل تجدید حیات  و زیبائی و طراوت

می دانند که به جای خود بسیار درست است،

ولی شاید کمتر  کسانی به نا پایداری و زود گذری

این دوران خوشی و سرمستی توجه دارند .

بهار انقلابات و تحولات اجتماعی هم درست همین

ویژگی ها را دارد و در گیر و دار  شادی و سرخوشی

اکثریّت مردم که تنها از احساسات بی تعمِّق آنها

سرچشمه می گیرد، بازیگران اصلی در پشت پرده ،

سوداهای دیگری در سر دارند .

چنین است که معمولا پس از یک تابستان داغ و در

بسیاری از موارد خونبار، یه زودی دوران پائیز

افسردگی و ملال و سرخوردگی فرا می رسد که

زمستانی طولانی  و بس ناجوانمردانه سرد را

در پی خواهد داشت که گویی مرگ همۀ آرزوها

و آرزومندان را در عصر یخبندان مقدّر کرده است .

اگر باور نمی کنید به فرجام بهار انقلاب ما در

بهمن ماه پنحاه و هفت بنگرید و بهار یسیار زود

گدر عربی را هم به دقت پی گیری نمایید ، تا

ببینید در همۀ بهارها ممکنست دربان عوض

شود ولی همواره در روی یک پاشنه می چرخد .

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید