پیامی برای ظالم

گر پشتوان داری هزاران مرد جنگی

مرگ از قفایت می رسد با تیز چنگی

چندان متاز این تخت قدرت بی دوام است

فولاد باشد یا اگر از خاره سنگی

تیر قضا بهر تو هم اندر کمین است

گر گرگ باشی ، شیر شرزه یا پلنگی

از انتقام خلق و خالق در امان نیست

ظالم ،که خلقی می فریبد با دو رنگی

هرچند تاریخ جهان گوید ستمکار

کور است و کر، جز لحظه های دست تنگی

مظلوم اگر در پیش ظالم خم نگردد

در کام ما از ظلم کی باشد شرنگی

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید