انتصابات در آخر الزمان

عالیجناب گرگ به ریاست انجمن حمایت از گوسفندان


عالیجناب روباه به سمت داستان ویژۀ قتل خروس های سحری


عالیجناب دزد سر گردنه به سمت داروغۀ محله


عالیجناب گربه به سمت نگهبان انبار گوشت


عالیجناب کازانوا به ریاست انجمن مبازه با مفاسد اخلاقی


عالیحناب خمّار به سمت محتسب شهر


عالیجناب حَجّاج به سمت محافظ علویان


عالیجناب شمر به سمت محافظ حسینیان


عالیجناب عمرو عاص به سمت قاضی القضات


عالیجناب معاویه به سمت خلیفۀ مادام العمر/ 1 نظر / 15 بازدید
mohammad3342

خیلی خیلی سیاسی بود من عاجز از فهم سیاستم...هههه