حاکمی که باید

جامۀ قدرت را بر تن کسی نکنید

که برایش گشاد باشد ،چون برای

اندازه شدن این لباس مجبور خواهد

بود خود را با پر خوری فربه کند .

 

حاکم را برسه پایه ای بدون پشتی

مستقر کنید ، تا احساس راحتی نکند

و حایگاه خود را مستحکم نبیند .

 

محل کار حاکم باید کلبه ای بدون در

باشد . پرده ای بر چارچوب آویزان

باشد کافیست .

 

بهترین محافظ برای حاکم ، مردمی

خواهند بود که همواره گرد او را

برای داد خواهی گرفته اند .

/ 0 نظر / 10 بازدید