آیا خدا بهترین داور نیست ؟

 

 

 

 

با الهام از سورۀ تین در قرآن مجید

 

روزی ما شما را به اشتباه

" فی احسن تقویم " تصور کردیم

و چنان ابلهانه بالا بردیم

که هزینۀ سنگینی داشت

کشاندنتان از عرش به فرش .

اما شما خود هر روز

یک پله را فرود آمدید

تا در "سی امین" پله

" ثم رددناه اسفل السافلین" را

براستی جلوه گر شدید .

" ایا خدا بهترین داور نیست " ؟

جایتان در قعر دوزخ

پائین تر از دیوان و ددان

مبارک باد .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید