کلاهتان را بردارید

 

 

کلاهتان را به احترام از سر بردارید

برای گل هایی که در تاریکی روئیده اند

و پشت پنجرۀ بستۀ کویر

در انتظار شبنم و آفتاب

و شکفتن شما نشسته اند

/ 0 نظر / 12 بازدید