ما همه کولبرانیم

ما همه کولبرانیم

سال هاست که...

با باری  بس سنگین

از پشیمانی

مصیبت

و حسرت

که پشتمان را

و قلبمان را

شکسته است

ولی به امید آزادی

همچنان می رویم

افتان وخیزان

در صف های طولانی

در کوره راههای

سخت گذرِ تاریخ

بی ترس از

حملۀ حرامیان

خمیده و لی مصمم

آری همه ما کولبرانیم

 

 

/ 0 نظر / 62 بازدید