خطاب به سید المرسلین (ص)

خطاب به سید المرسلین (ص)


با دین تو این شهر بی اخلاق چون کرد           

دریای عشق و رحمتت را پر ز خون کرد         

تندیس های مهربانت را که در ذهن

بر ساختم، جمله شکست و سرنگون کرد  

بعثت که فرمودی برای خُلق نیک است

در کار، این خُلق حسن را واژگون کرد   

سفیانیان را بر فراز منبرت برد

حق باوران را این چنین خوار و جبون کرد

شهر از خوارج پر نمود و بال و پر داد

تا دین بی افراط ، پامال جنون کرد

سیمای دینِ رحمتاً للعالمین را

پیش جهان ،بی اعتبار و بس زبون کرد

نفرین به این شهر خراب بی هویت

کز حلقۀ احمد خلایق را برون کرد


از بایگانی چهار سال پیش


/ 0 نظر / 11 بازدید