پنج و سی

 

پنح و سی باغ سنگی 

در شهر باران

 

 پنج و سی سال سرگردانی

در کویر وحشت

 

پنج وسی سکه قلب

در موزه تاریخ

 

پنج وسی کوتوله

در قصر سلطنتی

 

پنج و سی لخته خون

در کارنامه ای سیاه

 

پنج وسی صفحه سیاه

در دفتر سرخ خاطرات

 

پنج وسی ذرع زیسمان سیاه

دور گردن پنج و سی جوان ناکام

 

پنج و سی خدای کوچک

در کنفرانس خبری خدای بزرگ

 

/ 0 نظر / 13 بازدید