سخنان بزرگ از بزرگان2

دروغ پا ندارد اما رسوایی بال دارد  . هانس فولر

 

رگ و ریشه انسان مهم تر از شاخ و برگ اوست .  ویلسون

 

دموکراسی در رای شماری معلوم  می شود نه در رای گیری . استاپارد

 

ظرف کوچک زود داغ میشود. جان کری

/ 0 نظر / 10 بازدید