بالاتر سیاهی رنگی هست

 

شب یلدا هم دارد سحری .

از سیاهی رنگی ،

هست بالاتر و آن آزادیست .

رنگ آزادی چون رنگ خداست

نه خدایی که به ما می گفتند

و خدای شب بود

من خدایم عشق است

جنس آبست و هواست

و صداییست که در گوش زمین می پیچد :

آزادی

پس نخوابید ، سحر نزدیک است

و خدا پشت در آزادیست

و زمین ،آب ، هوا منتظرند

که سیاهی برود

و شما لنگۀ در بگشایید

و تعارف بکنید

تا سماور داغ است

چایی دیشلمه ای را بخورید

و پنیری، نانی

 و اگر فرصت بود

گفت و گویی بکنید

 که چه سان باید زیست

زیر نور خورشید

که همان آزادیست

/ 0 نظر / 10 بازدید