بززرگترین گنداب جهان

 

 

 

گندابی است  به پهنای 1648000 کیلومتر مربع

و عمق 10950 روز ،

که شما جهانیان ،

 از مجرای تنگ اینترنت

و صفحۀ کوچک تلویزیون

نقطه ای از آن را از دور دیده اید .

حال ما را دریابید

که سی سال است در این لجنزار

دست و پا می زنیم .

 و به ویژه در فصل گرما

 از خرداد تا مرداد

از تصاعد بوی تعفن

به خفقان می افتیم .

وقتی این منجلاب بزرگ را

با ملاقۀ بزرگ گزینش هم زدند

زمین و زمان را بوی ناخوش فرا گرفت .

 

/ 0 نظر / 12 بازدید