شهر ما

  

شهر نامردمان شهر اشباه  *                           

شهر پر ادعایان  گمراه

شهر دیوانگان مجسم

شهر آدمکشان معظم

شهر تاریخ تلخ خیانت

شهر بازیگران جنایت

شهر نامومنان مقدس

شهر روباه و  کفتار و کرکس

شهر پر زرق و برق و تظاهر

شهر تو خالی  ، از ادعا  پر

شهر بی قاعده شهر انبوه

شهر بی خاصیت شهر بی روح

شهر گم کرده یاران صادق

شهر در  آرزوی حقایق

شهر بی آرزوهای زیبا

شهر گمگشته و شهر تنها


    * اشاره به این کلام مولا:

یا اشباه الرجال و لا رجال

ای شبه مردان و نامردان

 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید