سلسله جنبان " بنی ساعده"سلسله جنبان " بنی ساعده"

مانده بر آن رسم و بر آن قاعده

قاعده قدرت و رسم نفاق

تا بدهد یکسره دین را طلاق

قاعده نصر به رعب حریف

رسم ریاکاری و مکری سخیف

غدر نمودند غدیر علی

تا بگیزینند ز شیطان ولی

غصب نمودند ردای رسول

تا بنشینند به جای رسول

آتش بیداد به عالم زدند

شعلۀ آن را به محرم زدند

هر چه نبی وار و علی هیئت اند

در عمل اهریمن و بد هیبت اند

هر که به اینان گِرَوَد باخته

پرچم ابلیس برافراخته


سقیفه ی بنی ساعده محل اجتماع توطئه گران

پس از رحلت رسول اکرم(ص)برای غضب حق

خلافت امیر مومنان (ع)بود/ 1 نظر / 10 بازدید