خنجر از پشت

که گفته است که دشمن ز پیش می آید ؟

تمام درد من و تو ز خویش می آید

ز پشت پنجره برگرد , خنجر از پشت است

همانکه دوست نماید بروی تو مشت است

همان شبان که ترا بیم دشمنان داده

هموست گرگ , که در جمع ما بیافتاده

همو که رهبری جانیان خون را داشت

همو که سلسلۀ  لشکر جنون را داشت

ببین که خصم تو در خانه ات چه ها کرده

لباس "خویش" به تن کرده  فتنه ها کرده

ز پشت پنجره بازآ , که خانه می سوزد

کهن درخت و نهال و جوانه می سوزد

به دست کوردلان , جانیان , ستمکاران

چراغ ِ در ره باد است کشور ایران
/ 0 نظر / 13 بازدید